Конспекти уроків

8 клас
Тема: Кількість речовини.  Моль – одиниця кількості речовини.  Число Авогадро.
Мета: Сформувати поняття про кількість речовини, з`ясувати значення числа Авогадро.
Розвивати вміння логічно мислити, аналізувати та оцінювати об`єкти та явища.
Виховувати вміння вести дискусію, працювати в групах.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Девіз уроку: Мудрість людей вимірюється не їх досвідом, а їх здатністю набуття досвіду. (Б.Шоу)
Хід уроку:
I. Організаційна частина
II. Актуалізація опорних знань
Хімічний диктант
1.Складіть формули сполук :
–         Магнію з Оксигеном;
–         Алюмінію з Хлором
–         Феруму (lll) з Оксигеном
–         Карбону (ll) з Оксигеном
–         Карбону (lV) з Гідрогеном.
2. Визначте валентність елементів за формулами:                                              Си О; Мg Сl2, NH3,  Fe O, Cr 2O3 ;  Al2 S3, Ca SO4
3. Напишіть рівняння реакцій між речовинами, формули яких:
Сu O+H2 SO4 =
Mg +H Cl =
Al2 O3 + H2 SO4 =
III. Мативація навчальної діяльності
Вивчаючи курс хімії у 7 класі, ми познайомилися з деякими хімічними величинами. Допоможіть згадати з якими. Учні називають відносну атомну, відносну молекулярну масу речовини. Ми дружимо також з фізикою, тому знаємо і деякі фізичні величини та одиниці їх вимірювання: маса речовини, довжина, об`єм газу, густина та їхні одиниці вимірювання.
Будь-яка фізична величина- це певна характеристика об`єктів або явищ; яка може бути виміряна. В хімії, крім цих величин, застосовують величину «кількість речовини»
IV.  Вивчення нового матеріалу . Повідомлення теми уроку
Ще у ХVIII столітті для хімічних обчислень водночас із масою й об’ємом було введено фізичну величину, яка дозволяла розрахувати кількість структурних частинок (атомів, молекул, йонів) у певній порції речовини. Ця величина одержала назву «кількість речовини». Кількість речовини — це фізична величина, що показує число структурних частинок (атомів, молекул, йонів) у певній порції цієї речовини. Позначається грецькою літерою ν (ню). Одиниця вимірювання кількості речовини — моль. Відомий італійський учений Амадео Авогадро вивчив і виміряв кількість речовини для різних речовин. З допомогою спеціальних розрахунків А. Авогадро підрахував, що у 12 г вуглецю міститься 6,02•1023 атомів. Таку кількість речовини взяли за 1 моль.
Подібні розрахунки показали, що
у 32 г сірки міститься 6,02•1023 атомів;
у 18 г води міститься 6,02•1023 молекул.
Ця величина одержала назву «стала Авогадро». Позначається вона NА = 6,02•10 23 частинок/моль, або моль-1. Ця величина не залежить від агрегатного стану речовини.  Отже, 1 моль — це кількість речовини, що містить стільки ж частинок (атомів, молекул, йонів), скільки атомів міститься у 12 г вуглецю, тобто 6,02•10 23 частинок.
де N — число частинок у порції речовини;
NА — стала Авогадро.

2. Обчисліть число атомів Феруму в порції заліза кількістю речовини 5 моль.

VI. Підсумки уроку
–         Кількість речовини – це виличина фізична, що визначається  числом
–         структурних частинок, які містяться в даній порції речовини
–         Кількість речовини позначається літерою «υ» – (ню)
–         Моль – одиниця кількості речовини.
–         Моль містить стільки структурних частинок речовини (атомів, молекул, йонів), скільки атомів міститься в 12г   вуглецю.
–         Число Авогадро дорівнює 6,02· 10²³  атомів, молекул або інших структурних частинок.
VIІ. Домашнє завдання
Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на питання.

Творче завдання. Обчислити кількість атомів Карбону в діаманті масою 1 карат (1 карат = 0,2 г).

Немає коментарів:

Дописати коментар